„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

  1. Сграда "Развитие"

    Протокол от Общото събрание на акционерите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД

    Протокол от Общото събрание на акционерите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД


  2. Сграда "Развитие"

    Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016г. на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД

    Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016г. на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД