„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие - към 31.12.2017 г.

Междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие - към 31.12.2017 г.

  1. Съобщение по чл. 92 а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК и Уведомително писмо от КФН.

    Съобщение по чл. 92 а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК и Уведомително писмо от КФН.


  2. Съобщение по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК и трите части на Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД.

    Съобщение по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК и трите части на Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД.