„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

„ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД е новото наименование на дружеството

Новото наименование на „Развитие индустрия холдинг“ АД „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД е вписано в Търговския регистър.

  1. Сграда "Развитие"

    Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ" АД

    Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Развитие Индустрия Холдинг" АД, проведено на 17.06.2014г.


  2. Сграда "Развитие"

    Приети решения на общото събрание на акционерите

    На 17.06.2014г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ - АД.