„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Междинен консолидиран финасов отчет за четвъртото тримесечие към 31.12.2018 г. на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД

Междинен консолидиран финасов отчет за четвъртото тримесечие към 31.12.2018 г. на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД

  1. Отчет за облигациите за четвъртото тримесечие на 2018 г. Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД - към 31.12.2018 г.

    Отчет за облигациите за четвъртото тримесечие на 2018 г. Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД - към 31.12.2018 г.


  2. Междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие - към 31.12.2018 г.

    Междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие - към 31.12.2018 г.