„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Уведомление по чл 19 от Регламент ЕС

Уведомление по чл 19 от Регламент ЕС

  1. Междинен отчет за облигации за първото тримесечие на 2019г

    Междинен отчет за облигации за първото тримесечие на 2019г.


  2. Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2019г

    Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2019г.