„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Протокол СД и Придружително писмо

Протокол СД и Придружително писмо

  1. Сграда "Развитие"

    Междинен Финансов Отчет за трето тримесечие към 30.09.2017 г.

    Междинен Финансов Отчет за трето тримесечие към 30.09.2017 г.


  2. Сграда "Развитие"

    Междинен Консолидиран Финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г. - към 30.06.2017 г.

    Междинен Консолидиран Финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г. - към 30.06.2017 г.