„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Полученo уведомлениe за разкриване на дялово участие в дружеството.

На 27.01.2015г. в „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД e постъпило уведомление за разкриване на дялово участие в дружеството от "Корпорация РАЗВИТИЕ" КДА и свързани лица.

  1. Сграда "Развитие"

    Представен междинен отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2014г

    На 28.01.2015г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за дейността през четвъртото тримесечие на 2014г.


  2. Сграда "Развитие"

    Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД

    Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, проведено на 21.01.2015г.