„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Протокол от Общо събрание на акционерите

Протокол от Общо събрание на акционерите

  1. Сграда "Развитие"

    Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2015 г.

    Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2015 г.


  2. Сграда "Развитие"

    Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2015 г.

    Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2015 г.