„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Междинен отчет за първо тримесечие на дружеството през първото тримесечие на 2016г.

Междинен отчет за първо тримесечие на дружеството през първото тримесечие на 2016г.

  1. Сграда "Развитие"

    Годишен финансов отчет - "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД

    Годишен финансов отчет - "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД


  2. Сграда "Развитие"

    Kонсолидиран междинен отчет за четвъртото тримесечие на 2015г.

    Kонсолидиран междинен отчет за четвъртото тримесечие на 2015г.