„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Представен годишен отчет за дейността през 2013 г.

На 28.03.2014г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността годишен отчет за дейността през 2013г.

  1. Сграда "Развитие"

    Представен консолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2013г.

    На 28.02.2014г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността консолидиран междинен отчет за дейността през четвъртото тримесечие на 2013г.


  2. Сграда "Развитие"

    Представен междинен отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2013г.

    На 30.01.2014 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за дейността през четвъртото тримесечие на 2013 г.