„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г.

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г.

  1. Сграда "Развитие"

    Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие към 31.03.2017 г.

    Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие към 31.03.2017 г.


  2. Сграда "Развитие"

    Индивидуалния Годишен финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД към 31.12.2016 г.

    Индивидуалния Годишен финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД към 31.12.2016 г.