„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 06.01.2015г. в гр. София, залата на бул. "Братя Бъкстон" 40 ет.2 от 11ч.

  1. Сграда "Развитие"

    Представен междинен отчет за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2014г.

    На 29.10.2014г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за дейността през третото тримесечие на 2014г.


  2. Сграда "Развитие"

    „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД е новото наименование на дружеството

    Новото наименование на „Развитие индустрия холдинг“ АД „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД е вписано в Търговския регистър.