„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие към 30.09.2016 г. на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД

Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие към 30.09.2016 г. на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД

  1. Сграда "Развитие"

    Междинен финансов отчет за трето тримесечие към 30.09.2016 г. на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД.

    Междинен финансов отчет за трето тримесечие към 30.09.2016 г. на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД.


  2. Сграда "Развитие"

    Уведомление относно разкриване на регулирана информация

    Уведомление относно разкриване на регулирана информация