„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Уведомление по чл. 19 от Регламент ЕС - 15.11.2019

Уведомление по чл. 19 от Регламент ЕС - 15.11.2019

  1. Уведомление по чл. 19 от Регламент ЕС - 14.11.2019

    Уведомление по чл. 19 от Регламент ЕС - 14.11.2019


  2. Междинен финансив отчет за третото тримесечие на 2019г.

    Междинен финансив отчет за третото тримесечие на 2019г.