„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Консолидиран финансов отчет за първото шестмесечие на 2016 г.

Консолидирания финансов отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за първото шестмесечие на 2016 г. - към 30.06.2016 г.

  1. Сграда "Развитие"

    Протокол от Общото събрание на акционерите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД

    Протокол от Общото събрание на акционерите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД