„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Редовно годишно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 08.06.2015г. в гр. София, залата на бул. "Братя Бъкстон" 40 ет.2 от 11ч.

  1. Сграда "Развитие"

    Представен годишен отчет за дейността през 2014г.

    На 16.02.2015г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността годишен отчет за дейността през 2014г.


  2. Сграда "Развитие"

    Полученo уведомлениe за разкриване на дялово участие в дружеството.

    На 27.01.2015г. в „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД e постъпило уведомление за разкриване на дялово участие в дружеството от "Корпорация РАЗВИТИЕ" КДА и свързани лица.