„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016г. на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД

Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016г. на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД

  1. Сграда "Развитие"

    Редовно Общо събрание на акционерите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД.

    Редовно Общо събрание на акционерите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД.


  2. Сграда "Развитие"

    Годишен Консолидиран отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД за 2015г.

    Годишен Консолидиран отчет на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД.