„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Междинен финансов отчет na Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД - към 30.06.2017 г.

Междинен финансов отчет na Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД - към 30.06.2017 г.

  1. Сграда "Развитие"

    Протокол от Общо събрание на акционерите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД

    Протокол от Общо събрание на акционерите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД


  2. Сграда "Развитие"

    Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД.

    Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД.