„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Покана за Общо събрание на облигационерите

Покана за Общо събрание на облигационерите

  1. Сграда "Развитие"

    Уведомление във връзка с облигационната емисия на Индъстри дивелъпмент холдинг АД

    Уведомление във връзка с облигационната емисия на Индъстри дивелъпмент холдинг АД


  2. Сграда "Развитие"

    Уведомление за издаване на обезпечена облигационна емисия

    Уведомление за издаване на обезпечена облигационна емисия