„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) №596/2014

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) №596/2014

  1. Уведомление за дялово участие

    Уведомление за дялово участие


  2. Тримесечен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2019г.

    Тримесечен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2019г.