„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Сграда "Развитие"

© Развитие

Редовно (годишно) общо събрание на акционерите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД

Редовно (годишно) общо събрание на акционерите на "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД

  1. Сграда "Развитие"

    Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие - към 31.03.2017

    Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие - към 31.03.2017


  2. Сграда "Развитие"

    Уведомление за значително дялово участие.

    Уведомление за значително дялово участие.