„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Междинен консолидиран финасов отчет за четвъртото тримесечие към 31.12.2018 г. на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД

Последна редакция: 02.04.2019, 15:35

Публикуване: 01.03.2019, 20:35

Автор: Цветан Генов

Размер на шрифта: a a a