„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД.

Последна редакция: 01.08.2017, 14:29

Публикуване: 13.07.2017, 10:41

Автор: Цветан Генов

Размер на шрифта: a a a