„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Междинен консолидиран доклад за дейността за второто тримесечие на 2019 г. - към 30.06.2019 г.

Последна редакция: 02.10.2019, 14:27

Публикуване: 29.08.2019, 20:43

Автор: Цветан Генов

Размер на шрифта: a a a