„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

Актуална таблица към 31.12.2013г.

Наименование на дружество

Седалище и адрес на управление, предмет на дейност на дружество

Размер на капитала /лв./ на дружество

Брой на притежаваните акции от холдинга в дружествата и съответен дял от капитала

"СПОРТ" АД

Гр.Попово, ул."Фотинова"60 Производство и търговия на облекла за спорт и свободно време

73 894

35 175

95,20%

"АДАРА" АД

Гр.София, бул."Бр.Бъкстон" 40; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, отдаване под наем и управление недвижими имоти на дружеството и др.

91 347

67 556

73,96%

"ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД

Гр.София, бул."Бр.Бъкстон" 40, Комплексна инженерингова дейност в областта на транспортните, товаро-разтоварните и складови системи;изграждане,реконструкция, модернизация, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; хотелиерство и ресторантьорство

243 765

101 685

 

41,71%

 

"БУРЯ" АД

Гр.Габрово, бул."Трети март" 7, Производство и търговия в страната и чужбина на трикотажни изделия

175 599

95 642

54,47%

"МОДНО

ОБЛЕКЛО" АД

Гр.Ст.Загора, бул."Руски" 26, Производство и търговия в страната и чужбина с шивашки изделия, транспортна дейност и услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в преработен или първоначален вид и др.

54 834

4 843

52,99%